Skip to Content

Proje Yarışması Değerlendirme Kriterleri

Bilimsel Düşünce (30 puan)
1. Problem açıkça ifade edilmiş mi?
2. Proje akılcı bir çözüm getirilebilecek nitelikte mi?
3. Çözüme ulaşılabilmesi için uygulanan yöntem uygun mu?
4. Değişkenler açıkça tanımlanmış mı?
5. Sonuçları destekleyen yeterli veri var mı?
6. Eğer kontrol denemeleri gerekliyse, yürütücü gerekliliğini tanımlayıp doğru olarak kullanmış mı?
7. Yapılan deney sayısı yeterli mi ve istatistiksel bir değerlendirme yapılmış mı?
8. Yöntemdeki deneysel hatalar dikkate alınıp yorumlanmış mı?
9. Kapsamlı bir kaynak taraması yapılmış mı?
10. Yürütücünün bundan sonra yapılacak çalışmalarla ile ilgili görüş ve önerileri var mı?

Yaratıcı/Özgün Düşünce (30 puan)
1. Proje fikri orijinal ve yaratıcı mı?
2. Problemin çözümü için izlenen yöntem yaratıcılık içeriyor mu?
3. Önerilen çözüm veya tasarlanan sistem /aygıt yaratıcı mı?
4. Geliştirilen çözüm önerisi yurtdışı platformlarda ne kadar özgündür?
5. Geliştirilen çözüm önerisi yurtiçi platformlarda ne kadar özgündür?

Anlaşılabilirlik ve Bütünlük (10 puan)
1. Projenin amaç ve yöntem kısmı ne kadar açık verilmiş?
2. Projenin önemli aşamaları belirli bir düzen içinde sunulmuş mu?
3. Veriler ve sonuçlar ne kadar açıklıkla sunulmuş?
4. Tartışma yeterli mi?
5. Projenin gerçekleştirilebilmesi için yurt içi ve yurt dışı başka gruplardan yardım alınmış mı?

Uygulanabilirlik (20 puan)
1. Proje gerçekci bir amaca sahip mi?
2. Projenin amacı potansiyel kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap verebiliyor mu?
3. Çözüm son ürünün tasarımında başarılı olarak kullanılabilir mi?
4. Çözüm ticarileştirilebilir potansiyele sahip mi?
5. Çözüm mevcut alternatiflerine göre kayda değer bir gelişme gösteriyor mu?

Sunum/Poster (10 puan)
1. Poster projeyi açıklamada yeterli mi?
2. Posterdeki tüm öğeler uygun derecede dikat çekiyor mu?
3. Tablo, grafik ve resimler posterde etkin olarak kullanılmış ve sunulmuş mu?
4. Poster düzgün basılmış mı ve okunabiliyor mu
5. Sunucu soruları cevaplayabiliyor, ilave kaynak gosterip, fikirlerini ifade edebiliyor mu?